Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

4/11/2022

Project Managers Ευρωπαϊκών έργων

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ΚΔ της ΕΟΔ, αναζητεί άτομα προκειμένου να καλύψει θέσεις στελεχών στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων 
 • Συμμετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Σύνταξη και υποβολή νέων προτάσεων
 • Επίβλεψη φυσικού αντικειμένου των έργων
 • Διασφάλιση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων και φακέλων 
 • Αναζήτηση νέων ευκαιριών από διεθνείς μηχανισμούς χρηματοδότησης
 • Ωρίμανση και προετοιμασία νέων προτάσεων προς τις χρηματοδοτικές αρχές
 • Σύνταξη και συγγραφή παραδοτέων των έργων.
 • Σχεδιασμός σε συνεργασία με τον Διευθυντή Επιχειρήσεων και τα επιχειρησιακά στελέχη της ΕΟΔ, τον Lead partner του έργου και τους λοιπούς εμπλεκόμενους εταίρους και φορείς, για την ανάπτυξη των σεναρίων, τις λεπτομερείς διαδικασίες και τον ρόλο της ΕΟΔ στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων.
 • Διαχείριση των logistics των πιλοτικών. Σχεδιασμός, κοστολόγηση και συντονισμός τις υλοποίησης των πιλοτικών.
 • Συνεργασία μεταξύ τεχνολογικών εταίρων και τελικών χρηστών πάνω σε νομικά και ηθικά ζητήματα, ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ και αντιμετώπιση περιορισμών ασφαλείας που τυχόν υπάρχουν για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων
 • Οριστικοποίηση των περιπτώσεων χρήσης για συμπερίληψη στη στρατηγική δοκιμών
 • Χρησιμοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση των συσκευών και των εφαρμογών (Software) που θα αναπτυχθούν
 • Έλεγχος της τελικής στρατηγικής υλοποίησης των δράσεων του έργου
 • Αξιολόγηση των αναπτυσσόμενων εργαλείων
 • Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών
Οι θέσεις αναφέρονται στον Διευθυντή Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Έργων της ΕΟΔ

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ελληνικού ή ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατά προτίμηση θετικών σπουδών.
 • Τουλάχιστον 2ετή εργασιακή εμπειρία στη υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση επιχορηγούμενων έργων από την ΕΕ (ιδιαίτερα Horizon Europe, Η2020, FP7 καθώς και INTERREG, Erasmus+, κλπ.) και προετοιμασία και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Ιδιαίτερα επιθυμητή γνώση και εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σε  προνοσοκομειακό επίπεδο (πχ TFR, PHTLS, Σχολή Διασώστη ΕΚΑΒ, ή άλλη αντίστοιχη)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και συμμετοχή σε σχετικές πιλοτικές ασκήσεις
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας επιθυμητή
 • Δυνατότητα μετακίνησης για συναντήσεις εργασίας στο εξωτερικό
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πιλοτικών δράσεων
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν μαζί με το βιογραφικό τους, συνοδευτική επιστολή στα αγγλικά.