Ερωτήσεις Συνεντεύξεων Εργασίας

Γεωργία Τριανταφυλλίδου, Jobfind Recruiter

Γνωρίζουμε καλά ότι οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας πρέπει να προετοιμαστούν καλά για μια επερχόμενη συνέντευξη εργασίας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους εργοδότες!

Η ανάπτυξη μιας καλής επιλογής ερωτήσεων συνέντευξης είναι ένα βασικό μέρος της διαδικασίας πρόσληψης, καθώς βοηθά τους εργοδότες να ανακαλύψουν βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και την προσωπικότητα ενός υποψηφίου.

Οι καλύτερες ερωτήσεις συνέντευξης για να χρησιμοποιήσουν οι εργοδότες εστιάζονται στις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να επιτύχουν στο ρόλο και στα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην εταιρική κουλτούρα.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μιας συνέντευξης είναι να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη δουλειά που τους θέλουμε. Από την άλλη όμως είναι και ο υποψήφιος που αξιολογεί εμάς και την καταλληλότητα της εταιρείας μας γι' αυτόν. Μέσω της συνέντευξης εξετάζει εάν η εταιρική κουλτούρα ταιριάζει σε αυτόν και στους δικούς του στόχους σταδιοδρομίας. Μια κακή εμπειρία μπορεί να απομακρύνει πιθανούς υπαλλήλους και ακόμη και να βλάψει το brand μιας εταιρείας, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε τη διαδικασία της συνέντευξης όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

Ο καλύτερος τρόπος για να οδηγήσετε μια συνέντευξη είναι να κάνετε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις συμπεριφορές στο χώρο εργασίας ή τις γενικές γνώσεις.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι χρειάζεστε οπωσδήποτε απαντήσεις στις ακόλουθες βασικές ερωτήσεις:

Πληροί ο υποψήφιος τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας;

Πόσο καλά θα ταίριαζε ο υποψήφιος με την ομάδα;

Πώς ανταποκρίνεται ο υποψήφιος σε καταστάσεις υψηλής πίεσης;

Πώς παρουσιάζει ο υποψήφιος τον εαυτό του και τις εμπειρίες του;

Προκειμένου να πάρετε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να διαμορφώσετε τις ερωτήσεις της συνέντευξης πολύ προσεκτικά. Παρακάτω σας προτείνουμε δέκα βασικές ερωτήσεις και εξηγούμε γιατί είναι σημαντικές καθώς και τι είδους απαντήσεις να αναμένετε.

Ερώτηση 1: Μιλήστε μου λίγο για εσάς

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Αυτή είναι μια από αυτές τις ερωτήσεις που περιμένουν όλοι, αλλά ικανοποιεί δύο βασικά σημεία. Πρώτον δείχνει εάν ο υποψήφιος μπορεί να σας δώσει μια σύντομη αυτοβιογραφία και στη συνέχεια να την κάνει σχετική συνδέοντάς την με την ευκαιρία εργασίας. Δεύτερον σας λέει πολλά για το πώς σκέφτεται ο υποψήφιος, επισημαίνοντας τι θεωρεί ως το πιο σημαντικό και σχετικό κομμάτι της καριέρας του μέχρι στιγμής.

Τι να περιμένετε:

Μια καλή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι συνοπτική, σχετική και έχει ως στόχο να συνδέσει τις εμπειρίες των υποψηφίων με τη δουλειά για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση. Μια ολοκληρωμένη απάντηση θα καλύπτει επίσης:

Γιατί έχουν κάνει αίτηση για τη δουλειά αυτή

Γιατί είναι παθιασμένοι με την εταιρεία ή τον ρόλο και

Πιθανά δυνατά τους σημεία ή/και παραδείγματα προηγούμενων επιτευγμάτων.

Γενικά η απάντηση στην ερώτηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για να εμβαθύνετε στην επαγγελματική τους ζωή.

Ερώτηση 2: Τι σας ώθησε να κάνετε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Το κίνητρο είναι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να διαπιστώσετε από τον υποψήφιο σας. Ευθυγραμμίζονται οι επαγγελματικοί τους στόχοι με τον ρόλο και την εταιρεία για την οποία υποβάλλουν αίτηση; Έχουν αφιερώσει χρόνο για να γνωρίσουν την εταιρεία κάνοντας τη δική τους έρευνα πέρα ​​από αυτό που αναφέρεται στη αγγελία εργασίας; Οι δεξιότητες και η επαγγελματική τους εμπειρία ταιριάζουν με τη δουλειά;

Τι να περιμένετε:

Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει έρευνα για την εταιρεία σας πριν από τη συνέντευξη θα είναι σε θέση να συνδέσουν τα κίνητρά τους με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα ή την κουλτούρα σας με κάποιο τρόπο.

Θα πρέπει επίσης να είναι συγκεκριμένοι για το τι τους κάνει κατάλληλους για τη δουλειά, τονίζοντας σκληρές ή μαλακές δεξιότητες ή προσωπικά επιτεύγματα που υποστηρίζουν την απάντησή τους.

Ερώτηση 3: Για ποιο λόγο θέλετε να φύγετε από την παρούσα εργασία σας;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Γνωρίζοντας τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος εγκαταλείπει τον τρέχοντα ρόλο του θα σας πει πολλά για τα κίνητρά του, τη στάση του και τι είναι σημαντικό για αυτόν.

Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ερώτηση που πρέπει να θέσουμε ειδικά εάν δεν έχουν παραμείνει στον παρόντα ρόλο τους για πολύ.

Τι να περιμένετε:

Οι υποψήφιοι που είναι σε θέση να πλαισιώσουν τις απαντήσεις τους με θετικό τρόπο επιδεικνύουν επαγγελματισμό και ωριμότητα.

Γενικά από την απάντηση αυτή οι εργοδότες θα πρέπει να αναζητούν τι ψάχνει ο υποψήφιος σε μια δουλειά και γιατί πιστεύουν ότι ο τρέχων ρόλος τους δεν είναι πλέον κατάλληλος για αυτούς.

Ερώτηση 4: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τα κίνητρα του υποψηφίου, καθώς και να κατανοήσετε την πορεία που θα ήθελε να ακολουθήσει η καριέρα του (και εάν ο ρόλος για τον οποίο κάνουν την συνέντευξη είναι σχετικός ή όχι).

Τι να περιμένετε:

Στην ιδανική περίπτωση, οι στόχοι των υποψηφίων θα πρέπει να είναι σχετικοί με τον ρόλο για τον οποίο έχουν υποβάλει αίτηση.

Ερώτηση 5: Για ποια από τα επιτεύγματά σας είσαστε περήφανος/η;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση;

Τι κάνει αυτόν τον υποψήφιο να ξεχωρίζει από άλλους υποψήφιους; Αυτή η ερώτηση είναι ένας καλός τρόπος για να δείτε τι εκτιμά ο υποψήφιος, ή τουλάχιστον, τι πιστεύει ότι θα ήταν πολύτιμο σε έναν υποψήφιο για αυτόν τον ρόλο.

Τι να περιμένετε:

Στην  ερώτηση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσουν  με κάποιο τρόπο το επίτευγμά τους με τη θέση για την οποία κάνουν τη συνέντευξη. Είναι επίσης χρήσιμο να σημειωθεί πώς ο υποψήφιος ορίζει ένα επίτευγμα και τι αξίες: τι ορίζει ως το «μεγαλύτερο» επίτευγμά του και γιατί;

Ερώτηση 6: Ποιο ήταν το δυσκολότερο πρόβλημα που είχατε να αντιμετωπίσετε στην προηγούμενη εργασία σας; Πώς το λύσατε;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Αυτή η ερώτηση επιδιώκει να ελέγξει πώς ο υποψήφιος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στην εργασία. Ο τρόπος με τον οποίο απαντούν μπορεί να προσφέρει μεγάλη σαφήνεια γύρω από αυτό που βλέπουν ως πρόκληση, για παράδειγμα, ή πόσο δημιουργικοί και ανθεκτικοί είναι.

Τι να περιμένετε:

Η απάντηση του υποψηφίου θα πρέπει να δείχνει ικανότητα και αυτοπεποίθηση μπροστά στις αντιξοότητες. Σημειώστε τι θεωρούν πρόκληση και πώς ανταποκρίνονται. Αποφεύγουν τις δύσκολες καταστάσεις ή προτιμούν να τις αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο;

Ερώτηση 7: Πώς νιώθετε όταν εργάζεστε σε ομαδικό περιβάλλον;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Αυτή είναι μια απλή ερώτηση: απολαμβάνει ο υποψήφιος να εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας ή μόνος του; Αυτό μπορεί να είναι πιο σημαντικό για ορισμένους ρόλους από άλλους.

Τι να περιμένετε:

Οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναζητάτε στην απάντηση ενός υποψηφίου περιλαμβάνουν την ικανότητα να συνεργάζεται και να εργάζεται αποτελεσματικά ως μέρος μιας ομάδας.

Βεβαιωθείτε ότι ζητάτε ένα παράδειγμα για να επιδείξετε αυτές τις βασικές δεξιότητες εάν δεν τις παρέχουν οι ίδιοι.

Ερώτηση 8: Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιχείρηση μας;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Με την ερώτηση αυτή μπορείτε να διερευνήσετε δύο πράγματα. Κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει την επιχείρησή σας και πόσο πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν.

Τι να περιμένετε:

Κατά πόσο ο υποψήφιος τονίζει τα δυνατά του σημεία και κατά πόσο μπορεί να τα εναρμονίσει στην συγκεκριμένη θέση εργασίας. Μια καλή απάντηση μπορεί να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία ο υποψήφιος θα εξηγεί πως μπορεί να συνεισφέρει στην εταιρία με τις γνώσεις και τα προσόντα του. 

Ερώτηση 9: Ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία σας;

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Αυτή η ερώτηση μας δείχνει πώς ο υποψήφιος ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά και πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.

Τι να περιμένετε:

Εξετάστε αν μπορούν να απαντήσουν με επαγγελματισμό και ωριμότητα. Είναι σε θέση να είναι ειλικρινείς όταν συζητούν τα λάθη τους;

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν παραδείγματα για να δείξουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, καθώς και τυχόν γνώσεις που έμαθαν από το παράδειγμα που παρείχαν.

Ερώτηση 10: Πείτε μας μερικά παραδείγματα σχετικά με το τι σας παρακινεί.

Γιατί να κάνετε αυτή την ερώτηση:

Η ερώτηση αυτή εξετάζει εάν αυτό που παρακινεί έναν υποψήφιο ταιριάζει με τη θέση που αιτείται καθώς και με την οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρείας.

Τι να περιμένετε:

Μια περιεκτική απάντηση όπου οι ιδέες εκφράζονται όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα με συγκεκριμένα παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία του υποψηφίου.

Ιδανικά θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση σχετική με τη θέση που αιτείται ο υποψήφιος:  το κίνητρό του για την εκάστοτε θέση θα πρέπει να σχετίζεται και να συνδέεται με τα καθήκοντα για τα οποία προορίζεται να εκτελέσει.

Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη συνέντευξη πρόσληψης κρίνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Ως εκ τούτου, στόχος του εργοδότη είναι η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες του υποψηφίου και όχι τα προσωπικά στοιχεία του!

Έτσι, ερωτήσεις, όπως:

• Πόσο χρονών είσαστε;

• Είσαστε έγκυος; Σκοπεύετε να μείνετε έγκυος στο άμεσο μέλλον.

• Προβλήματα υγείας; Ιατρικό ιστορικό;

• Κύριος; Κυρία ή Δεσποινίς; Ποια είναι η προσωπική σας κατάσταση;

• Καπνίζετε; 

πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.