Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα Jobfind.gr (εφεξής ¨η Ιστοσελίδα¨). Η ιστοσελίδα παρέχει καταχώρηση αγγελιών εργασίας, πληροφορίες καριέρας και την δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας. Η επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε επισκέπτες, χρήστες προς αναζήτηση εργασίας και εργοδότες.
Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο και καθορίζει τους σκοπούς για την συλλογή και επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων  είναι η ΒΑΔΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο.Ε.

ΒΑΔΑΣΗΣ Α. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε.
ΓΛΗΝΟΥ 32, ΤΚ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310 437772

1. Εύρος, Επιλεξιμότητα και Αποδοχή των Όρων Χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι προκειμένου να επωφεληθείτε των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας εγγυάστε ότι έχετε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ενηλικότητας και έχετε τα δικαιώματα, την εξουσία διάθεσης και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

2. Ο λογαριασμός σας
2.1 Δημιουργία του λογαριασμού σας
Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα επωφελείστε από όλα τα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας που αφορούν την αναζήτηση εργασίας και σας παρέχεται η δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία εσείς κρίνετε απαραίτητη σε σχέση με την εργασιακή σας αναζήτηση. Όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεση σας κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ενδεικτικά το όνομα σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την ηλικία σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα θα χρειαστεί να μεταβείτε στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην οικεία ενότητα.
2.2 Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού σας.
Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας και τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο  στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου. 
2.3 Ακύρωση του λογαριασμού σας από την Ιστοσελίδα
Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσουμε μονομερώς και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα τουλάχιστον μία φορά κατά την τελευταία διετία, επέρχεται αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού σας και ταυτόχρονα διαγραφή σας από την λίστα ενημερώσεων της Ιστοσελίδας, άνευ προειδοποίησης ή ενημέρωσης.

3. Περιεχόμενο χρηστών
3.1 Βάση Δεδομένων Βιογραφικών
Η βάση δεδομένων των βιογραφικών και η προσθήκη βιογραφικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα που αναζητούν εργασιακές ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πληροφορίες σταδιοδρομίας.
Ο χρήστης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που υποβάλει στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες χρήστη περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία, προσωπικά δεδομένα, βιογραφικό σημείωμα, προηγούμενες εμπειρίες, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά και εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή οποιαδήποτε κατηγορία πληροφορίας την οποία μεταδίδει, ανεβάζει, αποστέλλει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο καθιστά προσβάσιμη στην Ιστοσελίδα ο χρήστης. 
Υποβάλλοντας οικειοθελώς οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη στην Ιστοσελίδα συναινείτε στην χρήση από την Jobfind του εν λόγω περιεχομένου για σκοπούς εξεύρεσης εργασίας, με εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων για τα οποία απαιτείται ρητή συναίνεση στην επεξεργασία από το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός εξεύρεσης εργασίας περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, την κοινοποίηση του περιεχομένου του χρήστη σε πιθανούς εργοδότες ή εταιρείες επιλογής προσωπικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του εν λόγω περιεχομένου για την εξεύρεση πιθανών εργοδοτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανεύρεση πιθανών υποψηφίων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που οικειοθελώς έχει υποβάλλει ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Περαιτέρω υποβάλλοντας τις εν λόγω πληροφορίες χρήστη αποδέχεστε ότι (α) είστε κάτοχος ή με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις πληροφορίες χρήστη τις οποίες έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα (β) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο παρέχετε δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο οποιοδήποτε σημείο των παρόντων Όρων Χρήσης (γ) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο οικειοθελώς παρέχετε είναι πλήρως αληθές, ακριβές και ολοκληρωμένο σύμφωνα με τις πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες έχετε στην διάθεση σας και (4) απαλλάσσετε την Jobfind από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο χρήστη η οποία θα προέρχεται από σφάλμα ή ανακρίβεια από πλευράς του χρήστη.
3.2 Απαγορευμένες Ενέργειες
Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικουρείτε ή ενθαρρύνετε άλλους να μεταδίδουν, ανεβάζουν, ποστάρουν, αποστέλλουν email, ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστούν διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα περιεχόμενο χρήστη το οποίο:
• είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ανακριβές, παρεμβαίνων στην ιδιωτικότητα φυσικού προσώπου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβές υλικό στα συμφέροντα τρίτων μερών.
• είναι εμπιστευτικό ή δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή συμβατικών υποχρεώσεων.
• για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή έχετε λάβει οποιαδήποτε παροχή από τρίτο συμβαλλόμενο μέρος.
• προσβάλλει οποιαδήποτε πατέντα, κατοχυρωμένο σήμα, προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό δικαίωμα τρίτου μέρους.
• προωθεί ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει με ιστοσελίδα ανταγωνιστικής επιχείρησης.
• περιέχει οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβές πρόγραμμα που στοχεύει στο λογισμικό του υπολογιστή (trojan/malwareκλπ.), προεκλογική ή πολιτική εκστρατεία και ενημέρωση, αθέμιτη ή παράνομη διαφήμιση, πορνογραφικό ή προωθητικό υλικό , οποιαδήποτε μορφή μαζικής αποστολής emailή οποιαδήποτε μορφή spamή
• χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.
3.3 Καταγγελία παράνομης δραστηριότητας
Η Ιστοσελίδα δεν παρακολουθεί ενεργά, υποστηρίζει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο χρήστη που μεταδίδεται ή εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των χρηστών. Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία χρήστη παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προκειμένου να μας υποδείξετε το φερόμενο ως παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.
Εάν κάποιος χρήστης μας ενημερώσει ότι το περιεχόμενο χρήστη φέρεται να μην τελεί σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση μας να διερευνήσουμε την καταγγελία και να αποφασίσουμε εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε ενέργεια, να αφαιρέσουμε ή να ζητήσουμε την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου, ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό του χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών.

4. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
4.1. Εμπορικά Σήματα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ευρεσιτεχνίες & Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή έργων της διανοίας.
Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα αποτελούν προϊόν της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Jobfind και των αντίστοιχων αδειών χρήσης εκ μέρους των Παρόχων των εν λόγω προϊόντων της διανοίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει αλλά δενπεριορίζεται: στην αισθητική όψη και στην αντίληψη που προκύπτει από την χρήση της Ιστοσελίδας, το κείμενο, εικόνες, γραφικά, οπτικοποιημένα μέσα, βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ήχους, άρθρα, σύμβολα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό οποιασδήποτε μορφής, και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άϋλο αγαθό είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα (περιληπτικά: Περιεχόμενο Ιστοσελίδας). Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή διαγράφει από το Περιεχόμενο ης Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση.
Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν όλο ή εν μέρει, για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή, προηγούμενη και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η εν λόγω εκμετάλλευση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναπαράσταση, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση ή οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση. Αντίστοιχα δεν καθίσταστε με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχος άδειας ή δικαιώματος εμπορικής χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή, έγγραφη και προηγούμενη συναίνεση της Jobfind. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη ρητώς αποδεικνύουσα την συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και των αντίστοιχων παρόχων, και ενδέχεται να γεννά νομικές αξιώσεις για  καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων παρόχων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.2. Περιορισμένη άδεια χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση.
Η Ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική, και ελεύθερα ανακλητέα άδεια χρήσης για χρήση, παρακολούθηση, εκτύπωση ή κατέβασμα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική σας χρήση, ή χρήση από μέρους του υποψήφιου εργοδότη για σκοπούς ανεύρεσης προσωπικού. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) την τεχνική διαμόρφωση ή τον σχεδιασμό της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή τμήματος της Ιστοσελίδας, (β) τροποιήσετε, χρησιμοποιήσετε την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βασισμένο είτε στην Ιστοσελίδα είτε στο Περιεχόμενο αυτής, (γ) συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμού ή πληροφορίες του χρήστη για προσωπικό όφελος ή τρίτου μέρους πέραν των σκοπών της επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων όπως περιγράφονται, (δ) χρησιμοποιείτε μεταδεδομένα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κρυφού κειμένου χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα ή άλλα προϊόντα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας, (ε) χρησιμοποιείτε bots, spiders, crawlers ή οποιοδήποτε παρεμφερές εργαλείο πρόγραμμα ή εφαρμογή, ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υποβάλει ασυνήθιστο ή δυσανάλογο βάρος στα πληροφοριακά μας συστήματα και στην υποδομή της Ιστοσελίδας.
Οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή  με ρητώς προκύπτουσα συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

5. Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks)
5.1. Υπερσύνδεσμοι προς την Ιστοσελίδα
Οποιοσδήποτε υπερσύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα απαγορεύεται εκτός αν προκύπτει έγγραφη προς τούτο άδεια της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένο, ελεύθερα ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο προς την αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας για αποκλειστικά μη εμπορική χρήση.
5.2. Υπερσύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους
Η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς διάφορους άλλους ιστοτόπους, είτε συνδεδεμένες οργανικά και επιχειρησιακά με την εταιρεία είτε όχι.Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με τους παρόντες Όρους. Αποκτώντας πρόσβαση στους εν λόγω ιστοτόπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εκάστοτε όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων του εκάστοτε ιστοτόπου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παρόντων όρων και πολιτικών και των αντίστοιχων όρων και πολιτικών του εκάστοτε ιστοτόπου.
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου σε μη συνδεδεμένους με αυτήν ιστοτόπους ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή πωλούνται  μέσω τέτοιων μη συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα ιστοτόπων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έγκριση ή υποστήριξη των εν λόγω μη συνδεδεμένων ιστοτόπων από την Jobfind, ή των πληροφοριών, περιεχομένου, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν λόγω ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση του χρήστη. Αν αποφασίσετε να μεταβείτε στους εν λόγω ιστότοπους η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

6. Απόρρητο και Ασφάλεια
6.1. Απόρρητο
Η Jobfind σέβεται την ιδιωτικότητα σας. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Jobfind παρέχει συνολική εικόνα των πολιτικών απορρήτου που ακολουθούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016. Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων πατήστε εδώ.
6.2. Ασφάλεια
Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό που αποσκοπεί να βλάψει ή να παρέμβει με στην ορθή λειτουργία της Ιστσελίδας ή τεχνηέντως να υποκλέψει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπικές πληροφορίες από την Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα υποβάλλει σε υπέρογκο και δυσανάλογο βάρος και φόρτο το σύστημα της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή.
Πρόσβαση και χρήση τμημάτων της Ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης περιορίζονται στην χρήση αποκλειστικά των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα που επιχειρούν την πρόσβαση σε τέτοιο τμήμα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επιφέρουν διώξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

7. Ευθύνη και Εγγυήσεις
Παρόλο που η Ιστοσελίδα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ορθό και νόμιμο, η ακρίβεια του περιεχομένου δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό. Κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για την νομιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή αυθεντικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Η Jobfind δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αδικοπρακτική ή παρακολουθηματική  ζημία ή απώλεια.
Η Jobfind καθίσταται υπεύθυνη αποκλειστικά σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Οποιοδήποτε συμβάν το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε νόμιμη αξίωση κατά της Jobfind πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην Jobfind εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το συμβάν θα καταστεί γνωστό σε εσάς, εάν καταστεί γνωστό σε εσάς.
Η Jobfind διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει εν συνόλω την λειτουργία της Ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τμήμα ή δυνατότητα που παρέχεται σε αυτήν, χωρίς καμία πρότερη ειδοποίηση σε εσάς. Η Jobfind δεν καθίσταται υπόλογη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εάν ασκήσει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος ή δυνατότητας αυτής.
Η Ιστοσελίδα απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγγύηση η οποία αφορά: (1) την απεριόριστη δυνατότητα λειτουργίας της Ιστοσελίδας χωρίς κανέναν σφάλμα, (2) την διόρθωση ελαττωμάτων, (3) οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβή μηχανισμό. Η χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσετε μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στον υπολογιστή σας ή την οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων στο λογισμικό ή στον αποθηκευτικό χώρος του υπολογιστή σας η οποία θα είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ιών.
Η Ιστοσελίδα δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε όρου του παρόντος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα έκτακτης ανάγκης πέρα από τον έλεγχο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι αποκλειστικά) απεργίες ή άλλων εργατικών διαφορών, έλλειψη πόρων, πυρκαγιάς ή έκρηξης, θεομηνίας, πολέμου και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπερβαίνει τα όρια της προβλεψιμότητας του μέσου ανθρώπου.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα  νοηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας, αναπαράστασης, εγγύησης και ερμηνείας σχετικά με την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οτιδήποτε εντός ή περιφερειακά σχετιζόμενο με την λειτουργία της Ιστοσελίδας έρχεται σε σύγκρουση ή αναντιστοιχία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι αποκτούν προτεραιότητα, και εφαρμόζονται άμεσα αποκλειόμενης ρητά κάθε αντίθετης ερμηνείας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομο, άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται ξεχωριστό και καταργητέο από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων.
Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκησης από μέρους της Jobfind οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν λόγω μέρος από την επιδίωξη της εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο μέλλον και δεν συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων.

10.  Επικαιροποίηση των παρόντων όρων
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρόλα αυτά σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα της Jobfind και θα τίθενται σε εφαρμογή 15 ημέρες μετά την δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν λόγω Όρους Χρήσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, (2) να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, (3) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (4) να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση, ή εναλλακτικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:

ΒΑΔΑΣΗΣ Α. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε.
ΓΛΗΝΟΥ 32, ΤΚ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310 437772

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 24.5.2018