Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η ιστοσελίδα Jobfind.gr παρέχει στην εκάστοτε εταιρεία τη δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών εργασίας προς εύρεση προσωπικού.

Δύναται να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων πακέτων αγγελιών, με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, καθώς και κατάθεσης σε λογαριασμό όψεως συνεργαζόμενων με την ιστοσελίδα τραπεζών.

Δοθέντος ότι πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Σε περίπτωση ωστόσο, που η εταιρεία - μετά την αγορά - του πακέτου αγγελιών, δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. 

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της ιστοσελίδας.

Επίσης, αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης της σύμβασης από μέρος της εταιρείας, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. 

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της ιστοσελίδας

Επικοινωνία

ΒΑΔΑΣΗΣ Α. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε.

  • ΓΛΗΝΟΥ 32, ΤΚ 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310 326664
  • Email: help@jobfind.gr