Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

05/10/2022

Υπάλληλος Τμήματος Ανταλλακτικών (Πάγκου Ανταλλακτικών)

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Επίσημο Συνεργείο Μηχανημάτων και Φορτηγών με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος για το τμήμα ανταλλακτικών, Υπάλληλο Τμήματος Ανταλλακτικών (Πάγκου Ανταλλακτικών).

Αρμοδιότητες:

 • Οι υποψήφιοι θα έχουν σαν στόχο την προώθηση των προϊόντων του τμήματος ανταλλακτικών στους συνεργάτες της εταιρίας
 • Επίσης, τη σωστή παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων
 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατών
 • Εξυπηρέτηση πελατών που εισέρχονται στον χώρο της εταιρίας
 • Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών
 • Εξυπηρέτηση συνεργείου
 • Οργάνωση αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης καθώς και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής προσπάθειας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώση ανταλλακτικών φορτηγών οχημάτων
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση ERP προγραμμάτων
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και προγραμματισμός
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κατοχή πτυχίου Τεχνικής κατεύθυνσης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
 • Πλήρη και μόνιμη απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας