Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

24/6/2024

Εμπορικός Διευθυντής

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Εμπορική εταιρεία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει δυναμικό άτομο για την Εμπορική Διεύθυνση.

Περιγραφή Θέσης - Αρμοδιότητες

 • Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Ανάπτυξη & εφαρμογή των κατάλληλων εμπορικών στρατηγικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
 • Με δεδομένη την εμπορική στρατηγική της εταιρείας, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του κύκλου εργασιών και της μικτής κερδοφορίας της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και στο follow-up του ετήσιου business plan, ευθύνη της προετοιμασίας και διασφάλισης της τήρησης των στόχων.
 • Διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιθυμητή εταιρική κερδοφορία.
 • Διοικεί τις διοικητικές δραστηριότητες (εμπορική υποστήριξη, οικονομική ανάλυση, εισαγωγές, trade marketing).
 • Παρέχει συμβουλές και καινοτόμες εμπορικές λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση του κύκλου εργασιών.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων και ανταγωνισμού στον κλάδο
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία έχει τα απαραίτητα προϊόντα για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, χωρίς να δημιουργεί αποθέματα που δεν θα πωληθούν.
 • Έρευνα και ανάλυση της αγοράς για τον εντοπισμό νέων εμπορικών ευκαιριών
 • Συνεργασία και συντονισμός μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς

Απαραίτητα Προσόντα

Απαιτήσεις
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Οικονομικά/ Marketing ή σε παρεμφερή κλάδο
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση πολυεθνικής ή μεγάλης εθνικής εταιρίας, άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπορική αντίληψη και άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Άριστες ικανότητες οικονομικής ανάλυσης των εμπορικών δεδομένων.
 • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Πολύ καλές γνώσεις τεχνικών πωλήσεων, trade marketing, merchandising.
 • Γνώση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης (αξιολόγησης της απόδοσης, τεχνικών παρουσιάσεων, ERP, ερευνών αγοράς)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και συστήματος ERP

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Bonus βάσει στόχων
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση