Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

18/4/2024

Service Pool Bar / Beach Bar

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη NEA MOYΔANIA | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Πληροφορίες:

Hotels: Pomegranate Wellness Spa Hotel (5*) & Potidea Palace Hotel (4*)
Περιοχή: Νέα Ποτίδαια, Χαλκιδική
Σύμβαση: Πλήρες Ωράριο / Εποχιακή Απασχόληση
Έναρξη Εργασίας: Απρίλιος 2024

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* ή 5*
 • Κατοχή πτυχίου Τουριστικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν (Γερμανικά, Ρώσικα, Ιταλικά, Γαλλικά)
 • Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών

Παροχές

 • Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή για τους μη διαμένοντες στην περιοχή
 • Πλήρης Διατροφή 3 φορές την ημέρα
 • Μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο απόν το χώρο εργασίας στις κατοικίες προσωπικού
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης