Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

10/6/2024

Flow Manager

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η εταιρία Συμβούλων UPGRADE για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλο πολυεθνικό όμιλο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και έδρα την Αθήνα, αναζητά (1) ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Flow Manager ( Έδρα: Αθήνα)
Κωδικός Θέσης: FLMNG0424

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της ροής των ασθενών εντός της κλινικής, διασφαλίζοντας αποτελεσματικό προγραμματισμό διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών.
 • Συντονισμός του προγραμματισμού και της χορήγησης διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Συνεργασία με οφθαλμιάτρους και χειρουργικό προσωπικό για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Εξασφάλιση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν ενδελεχείς προ εγχειρητικές οδηγίες και προετοιμασία
 • Επίβλεψη της επιμέλειας των χειρουργικών διαδικασιών, όπως είναι ο συντονισμός των προγραμμάτων του χειρουργείου, της τακτοποίησης εξοπλισμού και προμηθειών και της διασφάλισης ενός αποστειρωμένου και ασφαλούς χειρουργικού περιβάλλοντος.
 • Διευκόλυνση της μετεγχειρητικής φροντίδας με τον προγραμματισμό ραντεβού παρακολούθησης , την παροχή μετεγχειρητικών οδηγιών και την παρακολούθηση της ανάρρωσης του ασθενούς.
 • Διατήρηση υψηλών προτύπων φροντίδας και συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας μέτρα διασφάλισης ποιότητας, διενεργώντας ελέγχους και αντιμετωπίζοντας άμεσα τυχόν ζητήματα ή ανησυχίες.
 • Στενή συνεργασία με τους οφθαλμιάτρους, τους νοσηλευτές, τους τεχνικούς και το διοικητικό προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός της φροντίδας και των λειτουργιών των ασθενών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • BSc / MSc με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσων/Νοσηλευτικών Μονάδων/Νοσηλευτική ή σε σχετικό τομέα
 • Παρεμφερή εμπειρία τουλάχιστoν 2 ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μεταδοτικότητα
 • Οργάνωση χρόνου

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση έργου, επικοινωνία, παρουσίαση και σύνταξη εκθέσεων
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2311241136

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.