Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

10/11/2022

Περιοδεύων & Εσωτερικός Πωλητής - Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η DigiDocX είναι μία εμπορική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Σύγχρονης Τεχνολογίας. Συνιστά τον επίσημο αντιπρόσωπο της Xerox Hellas για την Κεντρική & Δυτική Μακεδονία. Κύρια δραστηριότητα της αποτελεί η αντιπροσώπευση, αγορά πώληση και εκμίσθωση των προϊόντων της Xerox Hellas που αφορούν σε μηχανήματα, συστήματα, λύσεις και υπηρεσίες παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα εμπορεύεται και laptops, computers και accessories της Dell ως επίσημος συνεργάτης της.

Αρμοδιότητες Θέσης (Σύμβουλος Διαχείρισης Εγγράφων)

 • Φροντίζει για την διατήρηση και την επέκταση του πελατολογίου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων, σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική της εταιρίας.
 • Προάγει την άριστη συνεργασία με τους πελάτες, μέσω της κατανόησης των αναγκών τους και τη διαχείριση των παραπόνων τους.
 • Συντάσσει προσφορές ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πελατών και όλων των τμημάτων της εταιρείας για την έγκαιρη ολοκλήρωση των πωλήσεων.
 • Παρακολουθεί και ερευνά την εξέλιξη της αγοράς, με γνώμονα την αναγνώριση νέων ευκαιριών συνεργασίας.
 • Εφαρμόζει την εμπορική πολιτική της εταιρίας και μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των υπολοίπων των πελατών στην περιοχή ευθύνης του/της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Δυνατότητα ταξιδιών – Ευέλικτου ωραρίου εργασίας.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις κατά προτίμηση σε κλάδους όπως: Τεχνολογίας και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνολογίας.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες δια ζώσης, τηλεφωνικά ή με χρήση σύγχρονων εργαλείων (π.χ. MS Teams).
 • Πολύ καλή γνώση-χρήση της Αγγλικής γλώσσας , κατ΄ ελάχιστο επιπέδου Lower.
 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office και ειδικότερα Excel, Word, Powerpoint, Outlook, OneDrive ).
 • Ικανότητα διερεύνησης και κατανόησης των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη.
 • Ικανότητα διαχείρισης αντιρρήσεων και παραπόνων. Ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών εντός χρονικών ορίων.
 • Ακεραιότητα και Υπευθυνότητα
 • Eκπληρωμένες στρατιωτικές & σπουδαστικές υποχρεώσεις, κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

 • Εξοικείωση με την τεχνολογία και advanced γνώσεις Η/Υ
 • Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Παροχές

 • Νόμιμος Βασικός Μισθός
 • Cash Bonus επί των πωλήσεων.
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο ή επιπρόσθετες δαπάνες κίνησης για χρήση προσωπικού μέσου μεταφοράς.
 • Εταιρικό Τηλέφωνο
 • Συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης από την Xerox.
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (carrier path)
 • Εταιρικό laptop.
 • Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος