Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

17/3/2023

Πωλητής/-τρια (Είδη Κομμωτηρίου)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη AΤΤΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Πωλητής/-τρια (Είδη Κομμωτηρίου)

Περιγραφή Θέσεων
• Ανάπτυξη πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του
• Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
• Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών στις περιοχές/πελάτες ευθύνης του με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
• Σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των πλάνων της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης του

Απαραίτητα Προσόντα


• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτoυς σε αντιστοιχα καθηκοντα
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άδεια οδήγησης
• Δυνατότητα ταξιδιών
• Επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
• Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και φιλοδοξία για ανέλιξη στον χώρο των πωλήσεων

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Όχημα και έξοδα μετακίνησης
• Εταιρικό κινητό και laptop
• Bonus
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.