Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

9/11/2022

Εφαρμοστής Μηχανολογικής Συντήρησης

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:


ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Περιοχή: ΟΙΝΟΦΥΤΑ
(Κωδικός Θέσης: ΕΜΣ-22)

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων
 • Υλοποίηση συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίων:
 • Πτυχίο ΙΕΚ / Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία 3- 5 έτη σε συντήρηση μηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση Η/Υ

Παροχές

Προσφέρονται:
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό λεωφορείο/έξοδα μετακίνησης
 • Διατακτικές / Κουπόνια σίτησης
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη