Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

02/04/2024

Γεωπόνος / Τεχνολόγος Γεωπόνος

Αγροτικά

Πόλη ΧΑΛΑΣΤΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Βιομηχανία ρυζιού με εξαγωγική δραστηριότητα και έδρα την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για την παραγωγική διαδικασία:

ΓΕΩΠΟΝΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΟ

Καθήκοντα :

 • Παρακολούθηση και επιβολή των προτύπων ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.
 • Πραγματοποίηση αναλύσεων ποιότητας και εργαστηριακών δοκιμών.
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
 • Συνεργασία με την ομάδα παραγωγής για τη βελτίωση της ποιότητας και την υποβοήθηση την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ποιότητας.
 • Τήρηση αρχείων και παρασκευή αναφορών ποιότητας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Γεωπονία, Τεχνολογία Τροφίμων ή σε σχετικό πεδίο.
 • Εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο γεωργικών προϊόντων.
 • Γνώση των προτύπων ποιότητας και ρυθμίσεων για τα γεωργικά προϊόντα.
 • Ικανότητα εκτέλεσης αναλύσεων και δοκιμών ποιότητας.
 • Εξοικείωση με τη χρήση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση.