Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

22/07/2022

Β' Μάγειρας

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΣΚΙΑΘΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητάει B' Μάγειρα για το ξενοδοχείο του στη Σκιάθο για το καλοκαίρι του 2022.

Αρμοδιότητες:

• Τήρηση της λίστας προετοιμασίας που δημιουργούν οι σεφ για τον προγραμματισμό των καθηκόντων
• Ανάληψη βασικών καθηκόντων μαγειρικής
• Διασφάλιση κατάλληλης αποθήκευσης όλων των τροφίμων και άλλων ειδών
• Διατήρηση καθαρής και τακτοποιημένης κουζίνας
• Παρασκευή απλών πιάτων κρύας και ζέστης κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα

• 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
• Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
• Γνώση των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε μια κουζίνα
• Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Θετική προσωπικότητα

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρης Ασφάλιση
• Παροχή διαμονής και διατροφής.
• Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία(εφόσον χρειαστεί)
• Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εκπαίδευση