Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/05/2022

Logistics Coordinator (Θήβα Βοιωτίας)

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΘΗΒΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Logistics Coordinator (Θήβα Βοιωτίας)

Περιγραφή Θέσης
• Προετοιμασία, συντονισμός, έλεγχος ημερήσιας δραστηριότητας/ λειτουργίας της αποθήκης (παραλαβές /παραδόσεις / διακίνηση) μέσω του ERP συστήματος
• Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού/εσωτερικού και διαμόρφωση παραγγελιών προς αυτούς σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής
• Συντονισμός και συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες & σχεδιασμός δρομολογίων
• Επικοινωνία με τους πελάτες για την έγκαιρη αποστολή των εμπορευμάτων και διαχείριση προβλημάτων/καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν
• Έλεγχος και παρακολούθηση του stock στην αποθήκη καθώς και χρόνων παράδοσης
• Συνεργασία με το τμήμα παραγωγής και πωλήσεων της εταιρείας
• Παραλαβή, καταχώριση και διαχείριση δελτίων αποστολής

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τριών (3) ετών
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ, ERP και προγραμμάτων MS Office
• Ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, διαπραγμάτευσης
• Έφεση στην επίλυση προβλημάτων, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.