Είσοδος
02/12/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

                                                        Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

• Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου
• Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε ελεγκτική αρχή
• Παρακολούθηση και συντονισμός εξωτερικών συνεργατών βάσει των συμβατικών απαιτήσεων
• Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ - ΤΕΙ / Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ - ΤΕΙ
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Project Management Τεχνικών Έργων
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Προαιρετικά Προσόντα:

  • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας
  • Έλεγχος και σύνταξη τευχών επιμετρήσεων εργολαβικών εργασιών

Παροχές

Παροχές:

• Πλήρης απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.