Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

15/11/2023

Network Engineer

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΠΥΛΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η εταιρία ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε. - Praxi LTD, πρωτοπόρος εδώ και 33 χρόνια στις λύσεις πληροφορικής αναζητά άτομο στη Θεσσαλονίκη για τη θέση του Network Engineer.

Ο-Η κατάλληλος-η υποψήφιος-α θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής για το πελατολόγιο της εταιρίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 • Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικής και Υποδομών Δικτύων
 • Εγκατάσταση  & Παραμετροποίηση λύσεων Switching (VLAN & Inter-VLAN Routing)
 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση λύσεων Routing
 • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση  Λύσεων NGFW (Next Generation Firewall)
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λύσεων Cyber Security EDR & DNS Web Filtering.

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Πολύ Καλές Γνώσεις Networking (Routing, Switching, Firewalls , APs )

Γενικές Γνώσεις πάνω σε:

 •  Περιβάλλον Windows Server (Domain Controller,Active Directory, RAID )
 •  Δημιουργία και Παραμετροποίηση Λύσεων Storage, Λύσεων Backup, VM σε περιβάλλον Microsoft Azure ή AWS
 •  Γνώση περιβάλλοντος και λύσεων VMWare

Προαπαιτούμενα:

 •  Αν ο υποψήφιος είναι άνδρας απαιτείται να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
 •  Απαιτείται προ υπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο συναφή με τα βασικά προ απαιτούμενα
 •  Σχετικές Πιστοποιήσεις συναφείς με τα βασικά προ απαιτούμενα όπως CCNA, CCNP, MTCNA, Fortinet NS4 , Microsoft Azure    Fundamentals, AWS Cloud Practioner,VMware θα εκτιμηθούν πολύ θετικά
 •  Τίτλοι Σπουδών συναφείς με τα βασικά προ απαιτούμενα θα εκτιμηθούν πολύ θετικά

Παροχές

 • Ανταγωνιστικός μισθός
 • Φιλικό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης και συνεχής επιμόρφωση
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση