Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

24/04/2024

Υπεύθυνος Βάρδιας (Άσσηρος)

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΑΣΣΗΡΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της μαζικής εστίασης, αναζητά Υπεύθυνο Βάρδιας για τη στελέχωση νέας θέσης εργασίας στην μονάδα παραγωγής της στην Άσσηρο.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται καθημερινά το προσωπικό της βάρδιάς του, συντονίζοντας την κατανομή των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος
 • Παρακολουθεί καθημερινά την τήρηση της διαδικασίας παραγωγής (εκτέλεση συνταγών, τήρηση προγράμματος, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις παραμέτρους παραγωγής)
 • Διεξάγει τις απαιτούμενες αλλαγές στις παραμέτρους παραγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκτελούμενων παραγγελιών
 • Φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής στη βάρδιά του
 • Φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης
 • Διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία
 • Συνεργάζεται στενά με τους Προϊσταμένους και Υφισταμένους του για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα

Εκπαίδευση και Προϋπηρεσία:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ: Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ηγετικές ικανότητες, Ομαδικότητα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης