Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

25/07/2022

Captain

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Το ξενοδοχείο Domotel Kastri στην Αθήνα,
μέλος της Domotel Hotels & Resorts, αναζητά:

Captain

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων ή εστιατόριο.
 • Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας

Παροχές

 • Μόνιμη θέση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητα εξέλιξης