Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/08/2022

Ψυκτικός

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος Βενέτη, πρωτοπόρος
στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του café,
αναζητά υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Ψυκτικός


Περιγραφή θέσης
Η συντήρηση, επισκευή των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου

Κύρια καθήκοντα

• Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης.
• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ψυκτικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
• Ενημερώνει άμεσα τους προϊσταμένους του για δυσλειτουργίες και προτείνει δράσεις.
• Προτείνει τρόπους εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
• Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των ψυκτικών μηχανημάτων.
• Είναι μέρος της ομάδας επιλογής των ψυκτικών υλικών/ανταλλακτικών.


Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου

• Απόφοιτος τμήματος σχολής Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε Τμήμα Συντήρησης, σε υπεύθυνη θέση ως Ψυκτικός Συντήρησης

Δεξιότητες
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
• Οργάνωση δραστηριοτήτων και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
• Ικανότητα υλοποίησης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
• Εργασία υπό πίεση
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον


Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:


• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης