Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

22/11/2022

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αλβανόφωνο τμήμα)

Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Πόλη ATHENS | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:


Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αλβανόφωνο τμήμα)Προφίλ Υποψηφίων
• Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων
• Αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση τραπεζικών αιτημάτων
• Διαχείριση της υπηρεσίας ενεργοποιήσεων καρτών, ακύρωση καρτών, εγκρίσεις συναλλαγών μέσω τηλεφώνου
• Διαχείριση παραπόνων
• Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα της εταιρείας
• Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

Παροχές Εταιρείας
• Απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών (ιδανικά στον τραπεζικό τομέα)
Άριστη γνώση της Αλβανικής γλώσσας
• Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων

Παροχές

Προφίλ Υποψηφίων
• Δυνατότητα τηλεργασίας
• Σταθερό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
• Ιδιωτική ασφάλιση
• Ευχάριστο πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
• Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με εταιρικά λεωφορεία
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.