Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/12/2022

Εργάτες-τριες Παραγωγής

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΜΑΝΔΡΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στην παραγωγή βιομηχανικών ειδών συσκευασίας, αναζητά ένα (2) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτες-τριες Παραγωγής
(Μάνδρα)

Περιγραφή Θέσης
• Υποστηρικτικές εργασίες στο κομμάτι της παραγωγής
• Παροχή υποστήριξης στους χειριστές μηχανής

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Λυκείου
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Εργατικότητα και συνέπεια
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πρωινό ωράριο εργασίας
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίαςΜετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.