Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

07/11/2022

Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αναζητά Στέλεχος υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο τον συντονισμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης.

Αρμοδιότητες
 • Προγραμματισμός, Υλοποίηση και συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης
 • Διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
 • Υποστήριξη ωφελούμενων και συντονισμός των εμπλεκόμενων συντελεστών των προγραμμάτων
 • Χρήση πληροφοριακού συστήματος
 • Προετοιμασία και τήρηση φακέλων φυσικού αντικειμένου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, επιθυμητό Οικονομικών / Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατά προτεραιότητα σε έργα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής
 • Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Γνώση του πληροφοριακού συστήματος Argus ERP
 • Εμπειρία στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού ή/και επιχειρηματικότητας
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, αυστηρή τήρηση προθεσμιών
 • Ήθος, συνέπεια, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας