Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
02/04/2024

Βοηθός Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Μια μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας αναζητά έναν δυναμικό και αποφασισμένο επαγγελματία για τη θέση του Βοηθού Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής.

Εάν είστε ένα άτομο με πάθος για την οργάνωση τμημάτων παραγωγής και έχετε τη διορατικότητα για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, τότε αυτή η θέση εργασίας μπορεί να είναι η κατάλληλη για εσάς.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Βοηθού Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής είναι:
 • Συμμετέχει στην δημιουργία και παρακολουθεί δείκτες απόδοσης ζωικής παραγωγής ανά στάδιο
 • Αναλαμβάνει συστηματικές επισκέψεις στους χώρους των εγκαταστάσεων ζωικής της εταιρεία και εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας
 • Παρακολουθεί την απόδοσή τους, και αναφέρεται σχετικά στη Διοίκηση, προτείνοντας λύσεις η τρόπους βελτίωσης
 • Αναλαμβάνει την παρακολούθηση των αδειδοτικών θεμάτων και την επικοινωνία με την κτηνιατρική υπηρεσία και τους άλλους κρατικούς φορείς όπου χρειάζεται
 • Προετοιμάζει τις υποδομές και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις - audits
 • Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού και δημιουργεί κουλτούρα τήρησης διαδικασιών στις μονάδες ευθύνης
 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο εγγράφων που του αναλογούν για την τεκμηρίωση Συστήματος Ποιότητας στις μονάδες ευθύνης
 • Συμμετέχει στον προγραμματισμό ζωικού κεφαλαίου σε κάθε στάδιο
 • Συμμετέχει στον προγραμματισμό παραγωγής του φυραματοποιείου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Γεωπονίας με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής - ή ΤΕ Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής Διοίκησης με εμπειρία στον ευρύτερο χώρο ζωικής παραγωγής)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP)
 • Τουλάχιστον 3 –5 έτη εμπειρία σε καθετοποιημένη μονάδα διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου / ιχθυοκαλλιεργειών / ζωοτροφές κλπ
 • Γνώση απαιτήσεων συστημάτων ευζωίας - AWF
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και πνεύμα συνεχούς βελτίωσης
 • Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων

Παροχές

Η εταιρεία στον υποψήφιο που θα εργαστεί ως Βοηθός Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής, προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διατακτικές επιταγές ή έξοδα μετακίνησης
 • Κινητό τηλέφωνο που παρέχεται από την εταιρεία
 • Bonus απόδοσης
 • Κάλυψη ενοικίου σε περίπτωση μετεγκατάστασης/ Παροχή οχήματος
Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η παραπάνω θέση Βοηθού Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση Βοηθού Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ισμήνη Γράψα στο +306941400209. #jobsengineering #engineeringobs

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Πατήστε "Αποστολή Βιογραφικού" και θα μεταφερθείτε στη Σελίδα της εταιρείας.