Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
27/5/2024

Εργοδηγός Παραγωγής

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Αναζητάς το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ως Εργοδηγός Παραγωγής;

Αν επιθυμείς να αναλάβεις το ρόλο του Εργοδηγού σε μεγάλη εταιρεία τροφίμων με βραβευμένα προϊόντα και να εξελιχθείς μέσα σε αυτήν, στείλε μας σήμερα το βιογραφικό σου ! Η θέση δεν περιλαμβάνει βάρδιες.

Στις αρμοδιότητες του Εργοδηγού Παραγωγής συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:
 • Συντονισμός και επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγής για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας
 • Επίβλεψη της τήρησης προτύπων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της παραγωγής
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής και τις πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας
 • Εκτέλεση ελέγχων ποιότητας προϊόντων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
 • Εκπόνηση αναφορών παραγωγής για την παρουσίαση στη διοίκηση
 • Συνεργασία με το τμήμα ποιότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προϊόντων με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

Για τη θέση του Εργοδηγού Παραγωγής, θα πρέπει να διαθέτεις τα παρακάτω:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε σχετικό κλάδο
 • Εμπειρία σε πιστοποιήσεις ISO, IFS κ.λπ
 • Εμπειρία οργάνωσης γραμμών παραγωγής
 • Γνώσεις σε χημικές αναλύσεις πρώτης ύλης και προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώσεις κώδικα τροφίμων
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Νάσια Κόκλα στο +30 6940776773.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Πατήστε "Αποστολή Βιογραφικού" και θα μεταφερθείτε στη Σελίδα της εταιρείας.