Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

12/10/2022

Σύμβουλοι τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων ρεύματος & φυσικού αερίου

Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Μερική απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία BEFON, έχοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, ως στρατηγικός συνεργάτης της ELPEDISON στην Ελλάδα, κορυφαία εταιρεία ενέργειας, τόσο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στην προμήθεια φυσικού αερίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για τη διεύθυνση πωλήσεων:

Σύμβουλοι τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων ρεύματος & φυσικού αερίου

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμβάλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσω εξερχομένων κλήσεων.

Χαρακτηριστικά θέσης
Τύπος: Aπασχόλησης (6h)
Τοποθεσία: Αθήνα (Καλλιθέα)

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Ενίσχυση του υπάρχοντος πελατολογίου καθώς και η επέκταση αυτού
 • Διαπραγμάτευση και διαφύλαξη καλής συνεργασίας με τους πελάτες στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα
 • Άμεση συνεργασία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για την επίλυση θεμάτων των πελατών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Αναλυτική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμικός χαρακτήρας με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων
 • Κατανόηση διαφορετικών τύπων πελατών, ευελιξία και προσαρμογή ανάλογα με τον κάθε τύπο προσωπικότητας
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε call centers θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Καλή χρήση Η/Υ (MS Office)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Παροχές

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Εισαγωγική εκπαίδευση και συστηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προσαρμογής
 • Αποδοχές από την πρώτη μέρα εκπαίδευσης
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Βonus επίτευξης στόχων
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με τάσεις ανάπτυξης