Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

23/3/2023

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

H LEVER A.E., εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τη στελέχωση των γραφείων της στην Αθήνα:

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων

Κύριες αρμοδιότητες:
 • Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων έργων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων του φυσικού αντικειμένου έργων
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων έργου (reporting)
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές και με τους εταίρους των έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλο πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ σε παραπλήσιο επιστημονικό πεδίο
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων, στην υλοποίηση και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Έργων Συμβουλευτικής Περιβαλλοντικών θεμάτων
 • Καλή γνώση GIS προγραμμάτων και Βάσεων Δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος με την κυκλική οικονομία ή/και τη διαχείριση υδάτινων πόρων
 • Εμπειρία στη συγγραφή μελετών, σχεδίων δράσης (τεχνικά παραδοτέα)

Παροχές

Τι προσφέρουμε:
 • Αμοιβή ανάλογη της εμπειρίας και των προσόντων
 • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
 • Ευκαιρίες καριέρας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον