Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

19/09/2022

Ηλεκτρονικός / Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων για το τμήμα Service

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του ιατρoτεχνολογικού εξοπλισμού στην Αθήνα, ζητά Ηλεκτρονικό / Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων για εργασία ως Τεχνικός του τμήματος service.

Καθήκοντα υποψηφίου

 • Μεριμνά για τον έλεγχο -  συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων – συσκευών που παραλαμβάνονται από το τμήμα service
 • Ελέγχει & εντοπίζει βλάβες & δυσλειτουργίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του εξοπλισμού με τη χρήση των ανάλογων οργάνων
 • Επισκευάζει, εγκαθιστά ιατρικό εξοπλισμό
 • Συντηρεί & ελέγχει τη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων
 • Άριστη γνώση hardware-software Η/Υ – Δικτύων 
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & τεχνικών όρων για την ανάγνωση & κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (ιδανικά στον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων) θα συνεκτιμηθεί
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα για καριέρα στον πλέον αναπτυσσόμενο τομέα ιατρικών μηχανημάτων - lasers