Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/05/2022

Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε έργα αποκάλυψης μεταλλείων.

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η τεχνική εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο των δημοσίων έργων αναζητά για άμεση και μόνιμη απασχόληση:
Διπλωματούχο Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε έργα αποκάλυψης μεταλλείων.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής μεταλλειολόγων μηχανικών
• Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων
• Εμπειρία σε εργοτάξια σε επαγγελματικούς χώρους
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Άδεια οδήγησης
• Επικοινωνία, προθυμία, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
• Εμπειρία στην σύνταξη επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων

Παροχές

Θέση πλήρους απασχόλησης.
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.