Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
22/09/2023

Dutch speaking Collection Advisor (part-time)

Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Μερική απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Is your Dutch at a near native level and are you seeking part-time employment? Would you consider helping customers to get out of financially challenging situations as a chance to make a difference? Do you stay cool under pressure trying to provide the best possible solution for a client?

If so, then the position of Dutch speaking Collection Advisor might just be for you!

We are currently seeking a motivated and client-centric Dutch speaker to join a newly established Credit Management Services center in Greece.


As a Dutch speaking Collection Advisor (part-time), you will:
 • be at the forefront of the business, operating via telephone/chat/email to support customers located in the Netherlands
 • establish positive engagement with the customers, build relationships and demonstrate fair treatment
 • conduct affordability assessments in order to fully understand each customer's financial situation and, when needed, set up reasonable repayment plans
 • provide guidance to customers on the availability of free money advice
 • maintain system notes, ensuring records of calls are complete, accurate, professional and a true reflection of the conversation

Απαραίτητα Προσόντα

A Dutch speaking Collection Advisor (part-time) should demonstrate:
 • native or near-native level in Dutch
 • αdequacy in English
 • PC literacy

Παροχές

The company offers the following benefits for this Dutch speaking Collection Advisor (part-time):
 • Opportunity to participate in the development of a front-running service centre
 • A competitive package including an attractive base pay (including 2 extra salaries per year), bonus scheme plus extra benefits
 • Best-in-class training program that spans several weeks to develop your skill set and ensure your success
 • Professional growth and development opportunities
 • Working hours will be in accordance with the Dutch business hours and candidates will work on premises

  If you, or a friend, are interested in applying for the position of Dutch speaking Collection Advisor (part-time), we want to hear from you today! Apply online by clicking the "Apply now" button and make your registration on our website!

  Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

  Πατήστε "Αποστολή Βιογραφικού" και θα μεταφερθείτε στη Σελίδα της εταιρείας.