Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

05/08/2022

Μηχανολόγος – Τεχνικός βάρδιας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ο Όμιλος εταιρειών AVRAMAR S.A με ηγετική θέση στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας επιθυμεί να προσλάβει για το εργοστάσιο ιχθυοτροφών του Ομίλου στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας την παρακάτω ειδικότητα: Μηχανολόγος – Τεχνικός βάρδιας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2221040071 (κος Χαλαστάρας Δημήτρης).

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου / Μέσης Τεχνικής Σχολής
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανία
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
  • Βασικές γνώσεις Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει :
  • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Μόνιμη απασχόληση