Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/03/2023

Χειριστής/στρια Βιομηχανικού Λέβητα Ατμού (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:


Χειριστής/στρια Βιομηχανικού Λέβητα Ατμού
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
• Τροφοδοσία λέβητα με την κατάλληλη καύσιμη ύλη
• Προσαρμογή του λέβητα για τον απαιτούμενο όγκο παραγωγής
• Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα


• Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολόγου, Εργοδηγοί Μηχανικοί, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμου
• Χειρισμός φορητών ηλεκτρικών εργαλείων
• Βασική γνώση δικτύων ατμού και διατάξεων ασφαλείας δικτύων ατμού
• Γνώση τήρησης μητρώου λειτουργίας, γνώση πραγματοποίησης μετρήσεων ποιότητας καυσαερίων & δείκτη αιθάλης
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας