Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

29/03/2024

Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Εργοστάσιο επεξεργασίας-τυποποίησης-εμπορίου ελιάς με έδρα στην Νέα Σάντα - Αγρόκτημα Παντελεήμονα Κιλκίς ζητά έναν υπάλληλο για την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, των διεργασιών και τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων
 • Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών τροφίμων και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων.
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Τήρηση αρχείων ποιότητας και των διαδικασιών πιστοποίησης
 • Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και των διεργασιών
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, μέτρηση και αναφορά των αποτελεσμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Χημικού ή Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Θα αξιολογηθεί πρόσθετα προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP, BRC, IFS, FSMA και άλλων συστημάτων ποιότητας
 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και ευελιξία
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Μεταφορικό μέσο απαραίτητο

Παροχές

 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Ικανοποιητικός μισθός