Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

18/06/2024

Purchasing Assistant

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρεία Hermes Harisiadis, έχοντας επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από 47 έτη, κατέχει τη θέση ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε όλη τη Μεσόγειο στον κλάδο της τροφοδοσίας και προμήθειας τροφίμων, παρέχοντας ολοκληρωμένες ψυχόμενες αποθηκευτικές υπηρεσίες, σε πλοία και σε χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία. Δραστηριοποιείται και στον εφοδιασμό του βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Η εταιρεία, με έδρα στον Πειραιά, επιθυμεί να προσλάβει Purchasing Assistant. 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραστατικών αγορών
 • Παρακολούθηση και αποστολή παραγγελιών
 • Έλεγχος και έκδοση παραστατικών διακίνησης
 • Εύρεση και επικοινωνία των προμηθευτών-συνεργατών
 • Γενικές Διαχειριστικές εργασίες του τμήματος Προμηθειών (αρχειοθέτηση, οργάνωση, καταχώρηση)

Απαραίτητα Προσόντα

 • 2-3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί προσόν
 • Καλή γνώση Microsoft Office (excel, word)
 • Καλή γνώση λειτουργίας προγραμμάτων ERP (επιθυμητή εμπειρία σε ENTERSOFT)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ικανότητες - Δεξιότητες:

 • Συνέπεια, μεθοδικότητα, συγκέντρωση, ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με σωστή οργάνωση εργασίας
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασία
 • Δυνατότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης
Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.