Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/07/2022

Οδηγός - Διανομέας

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Y-LOGIMED Μ.A.E., μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της υποψήφιο/α για τη θέση του/της, Οδηγού - Διανομέα.

Ο Ρόλος

 • Τσεκάρισμα, πακετάρισμα, φόρτωση εμπορευμάτων στο Van
 • Διανομές παραδόσεων σε Νοσοκομεία/Πελάτες της εταιρείας
 • Διανομή απαραίτητων παραστατικών/εγγράφων και συλλογή αντίστοιχων υπογραφών από τα αρμόδια τμήματα των πελατών
 • Επιμέλεια-Φροντίδα για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος και υπεύθυνη συμπεριφορά στην οδήγηση

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον διετούς διάρκειας 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα

 • Δίπλωμα μηχανής
 • Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

Δεξιότητες - Ικανότητες

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Συνέπεια και ευελιξία
 • Επαγγελματισμός
 • Εχεμύθεια
Ηθική και δεοντολογία

Η άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εντιμότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό προς τη νομοθεσία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας της Y-Logimed και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τη Διοίκηση και το προσωπικό.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.