Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

12/12/2022

Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Το Jobfind.gr, για λογαριασμό πελάτη του, εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων με εδραιωμένη θέση στην αγορά και σημαντική δυναμική ανάπτυξης, αναζητά Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου και Συμβάσεων για πλήρη απασχόληση στο Γέρακα Αττικής.

Αρμοδιότητες:

 • Επιλογή και επεξεργασία των στοιχείων των προκυρήξεων
 • Προετοιμασία και υποβολή των φακέλων για διαγωνισμούς δημοσίου
 • Παρακολούθηση των υποβληθέντων φακέλων στις αντίστοιχες πλατφόρμες 
 • Τήρηση, διαχείριση και ανανέωση του αρχείου των δικαιολογητικών
 • Διαχείριση αρχείου συμβάσεων
 • Συνεργασία με το τμήμα των πωλήσεων, σχετικά με τη διαχείριση των διαγωνισμών και των συμβάσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία σύνταξης και υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίου
 • Πολύ καλή γνώση κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Γνώση διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ./ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)
 • Εμπειρία διαχείρισης βάσεων αποδελτίωσης προκηρύξεων διαγωνισμών και πλατφορμών ηλεκτρονικής ανάρτησης αποφάσεων δημοσίων φορέων
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα διαγωνισμών, σε ανάλογη θέση
 • Οργανωτική ικανότητα και δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία διαγωνισμών νοσοκομείων
 • Ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων CRM, ERP

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές άμεσης εξέλιξης