Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/12/2022

Υπάλληλός εξωτερικών & εσωτερικών εργασιών

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Εταιρεία Υψηλή Πίεση Group με αντικείμενο την εμπορία και επισκευή συστημάτων λαδιού υψηλής πίεσης στην Ελλάδα, αναζητά στην Αθήνα: Νέο συνεργάτη για οδηγό αυτοκινήτου και μηχανής.

Αρμοδιότητες

  • Εξωτερικές εργασίες (με μηχανάκι ή Ι.Χ. της εταιρείας)
  • Κάλυψη εσωτερικών αναγκών του εμπορικού τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα

  • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα και αντοχή σε εργασία υπό πίεση

Παροχές

  • Πενθήμερη εργασία Δευτέρα - Παρασκευή 
  • Μισθός €700 (Καθαρά)
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
  • Πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές. Η τήρηση και η επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.