Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

07/06/2023

Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΒΑΛΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Εταιρεία ακουστικών βαρηκοΐας Cosmoear επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. 


Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και Ανάλυση των προϋπολογισμών για κάθε τμήμα, ανατροφοδότηση χρήσιμης ανάλυσης στους διευθυντές του κάθε τμήματος.
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 • Αξιολόγηση των δαπανών της εταιρείας και εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση του κόστους.
 • Έλεγχος συναλλαγών με σύγκριση και διόρθωση δεδομένων
 • Διαχείριση του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR)
 • Έλεγχος του τμήματος προμηθειών
 • Προτάσεις προς τη διοίκηση με σκοπό τη λήψη μακροπρόθεσμων και στρατηγικών αποφάσεων
 • Παρακολούθηση και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής/διοικητικής κατεύθυνσης)
 •  Άριστη Γνώση Η/Υ (MS Office, web user, προγράμματα erp)
 •  Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •  Εμπειρία με στατιστικές αναλύσεις και στατιστικά πακέτα
 •  Γνώση χρηματοοικονομικών προβλέψεων και διάγνωσης, εταιρικών οικονομικών και ανάλυσης πληροφοριών
 •  Καλά ενημερωμένος σε τρέχοντα οικονομικά θέματα, λογιστική, φορολογική νομοθεσία και επιχειρηματικά   περιβάλλοντα
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών 

Παροχές

 •  Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 •  Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 •  Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία