Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/08/2022

Credit Administration Officer (Βουλγαρία)

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη Βουλγαρία
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

H LeadCompass, για λογαριασμό της ProCredit Bank που εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρίας, αναζητεί Credit Risk Officer (Υπεύθυνο διαχείρισης πιστώσεων) με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Η ProCredit Bank Βουλγαρίας, αλλά και η θυγατρική της στην Ελλάδα, είναι μια αναπτυξιακή εμπορική τράπεζα 100% ιδιοκτησίας της Γερμανικής εταιρείας ProCredit Holding AG & Co. KGaA η οποία εδρεύει στην Φρανκφούρτη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες επενδύσεις και κύρια δραστηριότητα της είναι να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε ιδιώτες που στοχεύουν στην αποταμίευση. Διαθέτει 8 καταστήματα σε Βουλγαρία και Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία (Head Office) στη Σόφια, Βουλγαρίας και θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που το πλαισιώνουν 500+ άτομα.

Κύριες αρμοδιότητες 

 • Καταρτίζεις συμβάσεις και παραρτήματα για συμφωνίες δανείων, έγγραφα τεκμηρίωσης, εξουσιοδοτήσεις και άλλα ειδικά έγγραφα
 • Επεξεργάζεσαι τη λογιστική των δανειακών προϊόντων/υπηρεσιών και εγγράφων τεκμηρίωσης στο σύστημα της τράπεζας. - Προετοιμάζεις και συντάσσεις σχετικές εκθέσεις
 • Παρακολουθείς ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
 • Διενεργείς ανανεώσεις και αποδεσμεύσεις τραπεζικών εξασφαλίσεων
 • Παρακολουθείς τα λήξαντα ασφαλιστήρια συμβόλαια, την τήρηση των πρόσθετων όρων και τα πρωτότυπα δανειακά έγγραφα

Απαραίτητα Προσόντα

 • Μητρική γλώσσα Ελληνικά και άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών
 • Εξαιρετικές αναλυτικές δεξιότητες με ικανότητα δημιουργίας και επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (π.χ. στο Excel)
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση με αρχικό μηνιαίο μικτό μισθό από 1160€ (2270 BGN)
 • Δυνατότητα εφαρμογής υβριδικού μοντέλου εργασίας κατόπιν συνεννόησης
 • Εργασία σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ομαλή προσαρμογή στη νέα θέση εργασίας
 • Κάλυψη κόστους διαμονής μέχρις ότου βρεθεί μόνιμη κατοικία
 • Σύνταξη φορολογικής δήλωσης για λογαριασμό σου
 • Multisport Card: Πρόσβαση σε όλα τα γυμναστήρια με μικρό κόστος
 • Δωρεάν μαθήματα και εκπαίδευση για 1 έτος στο Bankers Academy και 3 έτη στο Managers Academy
 • Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης