Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

15/11/2021

Χειριστής γραμμής παραγωγής

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται χειριστής γραμμής παραγωγής από βιομηχανία στα Οινόφυτα.

Αρμοδιότητες
 • Προετοιμασία, ρύθμιση και χειρισμός μηχανών παραγωγής
 • Διασφάλιση εφαρμογής Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης
 • Τήρηση προγραμμάτων παραγωγής και διαδικασιών πιστοποίησης της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ / ΙΕΚ μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητές βασικές τεχνικές γνώσεις
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία, ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων