Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

09/03/2023

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Marketing - Διαφήμιση - Επικοινωνία

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συνεχούς του ανάπτυξης, αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του στο Campus του στο Ηράκλειο Κρήτης

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Περιγραφή Θέσης:
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 •  Την προετοιμασία και διεξαγωγή δομημένων εκπαιδευτικών ενημερώσεων σε ενδιαφερόμενους σπουδαστές για τα Προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κολλεγίου
 •  Τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψήφιων σπουδαστών
 •  Την παροχή ατομικής συμβουλευτικής ενδιαφερομένων και σπουδαστών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας
 •  Την ορθή διαχείριση και αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων κάθε συμφωνίας εγγραφής

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Πτυχίο Ανώτατης – Ανώτερης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 •  Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην προώθηση/πωλήσεις υπηρεσιών σε δομημένο περιβάλλον εργασίας.
 •  Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 •  Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Επιθυμητά προσόντα:

 •  Προϋπηρεσία στον χώρο της εκπαίδευσης ή και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης
 •  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 •  Επιμόρφωση σε Τεχνικές Πωλήσεων/Διαπραγματεύσεων
 •  Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων CRM

Προφίλ Υποψηφίων:

 •  Πελατοκεντρική προσέγγιση: εστίαση στη δημιουργία Μοναδικής Εμπειρίας Εξυπηρέτησης και ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας
 •  Εστίαση και αυτονομία στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων με υπομονή και προσωπική παρακίνηση
 •  Άριστες ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού προτεραιοτήτων
 •  Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 •  Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 •  Πάθος για το αποτέλεσμα

Παροχές

Το Κολλέγιο προσφέρει:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως τυπικών προσόντων)
 •  Σταδιοδρομία σε ένα ευχάριστο και υπερσύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και εγκαταστάσεις
 •  Άριστες συνθήκες εργασίας και συνεργασίας
 •  Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης του

Σας περιμένουμε στην Ομάδα μας!

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.