Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

21/6/2024

Συντηρητής Βάρδιας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Βιομηχανία αρτοποιίας ζητά για άμεση πρόσληψη για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας

Συντηρητή Βάρδιας

Περιγραφή καθηκόντων θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία των γραμμών παραγωγής όπως και για τη βέλτιστη υλοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης, την εκτέλεση ή/και παρακολούθηση projects σχετικά με την λειτουργία και αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την συμβολή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος TEI Μηχανολόγου ή παρόμοιας τεχνικής σχολής
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση και κατά προτίμηση σε Βιομηχανία Τροφίμων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια
 • Δυνατότητα Εργασίας σε Βάρδιες
 • Θα προτιμηθούν κάτοικοι γειτονικών περιοχών

Παροχές

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Συνεχής υποστήριξη και ανάπτυξη.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας.