Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

20/09/2022

Production Manager

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. με ηγετική θέση, ευρεία παρουσία στην Ελληνική αγορά και έδρα τον Ασπρόπυργο, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Παραγωγής.

Αρμοδιότητες:
 • Ευθύνη συντονισμού των παραγωγικών μέσων για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών
 • Έλεγχος των απαιτήσεων σε υλικά και πόρους για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής
 • Άμεση παρακολούθηση της παραγωγής και επίλυση προβλημάτων
 • Έλεγχος των χρόνων παραγωγής και οργάνωση της ροής των εργασιών
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ Μηχανολόγου
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε βιομηχανικές μονάδες
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office και λογισμικού ΕRP 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης