Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/09/2022

Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την στελέχωση του τμήματος προσφορών και προμηθειών ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και σύνταξη προσφορών για δημόσια ή ιδιωτικά έργα
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διαδικασίες σύνταξης διαγωνισμών δημοσίων έργων ή μελετών ή υπηρεσιών ή προμηθειών
 • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιου τομέα (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
 • Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών και συμβάσεων, επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και εγγράφων
 • Εμπειρία στην αναζήτηση διαγωνισμών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές στο πλαίσιο αναζήτησης τεχνικών οικονομικών πληροφοριών
 • Επικοινωνία με πελάτες στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών και τεχνικής εξυπηρέτησης
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS – Office
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ικανοποιητικές αποδοχές και πλήρη ασφάλιση
 • Συνεχή εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
 • Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας