Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/09/2022

Ψυχολόγος - Ειδικοί Παιδαγωγοί

Εκπαίδευση

Πόλη ΠΑΛΛΗΝΗ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Αναζητούνται Ψυχολόγοι - Ειδικοί Παιδαγωγοί από το κέντρο ειδικών θεραπειών "Δύναμαι" στην Παλλήνη Αττικής με εμπειρία σε άτομα σχολικής ηλικίας με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες για:

  • εκπαίδευση σε πρωινό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς στα πλαίσια αποκατάστασης παιδιών πρώιμης και σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ με σκοπό μελλοντική συνεργασία
  • για παράλληλη στήριξη σε σχολεία της Ανατ. Αττικής.

Παρέχεται εποπτεία από ψυχολόγο.