Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

5/12/2023

Υπάλληλος τμήματος Logistics

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία ΠΡΑΞΗ - Praxi LTD, πρωτοπόρος 33 χρόνια πάνω στις εκτυπωτικές λύσεις, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις υπηρεσίες ΙΤ και σε προϊόντα τεχνολογίας συνεργαζόμενη στο ανώτερο επίπεδο στην Ελλάδα με τους μεγαλύτερους οίκους πληροφορικής αναζητά υπάλληλο το οποίο θα στελεχώσει το τμήμα Logistics της εταιρίας.

Οι αρμοδιότητες του υποψηφίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

Εργασίες Αποθήκης

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση των λειτουργιών logistics, της αποθήκης, των μεταφορών κλπ
 • Παρακολούθηση της ποιότητας, της ποσότητας, των αποθεμάτων, των χρόνων παράδοσης, των εξόδων μεταφορών και της αποτελεσματικότητας
 • Επίλυση προβλημάτων ή παραπόνων που ανακύπτουν
 • Τήρηση παραμέτρων και ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση των επιδόσεων και την υλοποίηση βελτιώσεων
 • Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις κατά ISO

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε τμήμα logistics
 • Ιστορικό επιτυχούς διαχείρισης διανομών και logistics
 • Άριστη γνώση MS office και προγραμμάτων ERP
 • Iκανότητες οργάνωσης και διαχείρισης
 • Άριστες δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων 
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γενικές γνώσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας και κατανόηση συστημάτων όπως οι Η/Υ θα εκτιμηθούν πολύ θετικά.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη