Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

20/01/2023

Τεχνικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης (Οινόφυτα)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παραγωγής χημικών, αναζητά Τεχνικό Ηλεκτρολογικής Συντήρησης, για το εργοστάσιο στα Οινόφυτα.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Εκμάθηση χειρισμού και τρόπου συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού
 • Εκτέλεση των προγραμμάτων διορθωτικής και προληπτικής συντήρησης στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου
 • Ηλεκτρολογική συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης πινάκων διανομής και κίνησης, διακοπτικού υλικού, μέσων προστασίας, εκκινητών τριφασικών κινητήρων, επιτηρητών κλπ.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και προγραμματισμός εξοπλισμού χαμηλής τάσης, όπως ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, οργάνων μέτρηση παραμέτρων παραγωγής.
 • Παροχή προτάσεων στον εργοδηγό και Διευθυντή Συντήρησης για την βελτιστοποίηση εξοπλισμού / μηχανών Παραγωγής ή και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, με βάση τον κύκλο συντήρησης και τη χρήση τους
 • Συνεργασία με την διαχείριση της αποθήκης ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ορθή παροχή ανταλλακτικών και εξοπλισμού σε χρόνο κατάλληλο για την υλοποίηση του πλάνου προληπτικής συντήρησης και εκτέλεσης επισκευαστικών ενεργειών
 • Υπεύθυνος για τις σωστές ρυθμίσεις λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
 • Συμμετοχή στον έλεγχο ηλεκτρολογικών συστημάτων, στην τεκμηρίωση στοιχείων και στη διόρθωση διαφορών που διαπιστώθηκαν. Προτείνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις παραμέτρων.
 • Συμμετοχή όταν χρειαστεί, στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης και συντήρησης ηλεκτρολογικών συστημάτων, στο βαθμό της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης ποιότητας, ολοκληρώνει και τεκμηριώνει τις απαιτούμενες εργασίες
 • Ενεργεί με τη δέουσα προσοχή στο έργο του, συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη ζημιών στην ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον και, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών, στην αντιμετώπιση τους
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός καθιερωμένου ωραρίου υπό καθεστώς επιφυλακής, εκ περιτροπής (κατόπιν εντολής αποκατάστασης βλάβης)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου (Τ.Ε.Ι)
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας τουλάχιστον 2 χρόνια (ιδανικά βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον, με πολλά μηχανήματα)
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης, επιθυμητή εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης
 • Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού και μετρητικών διατάξεων όπως ελεγκτών PID και οργάνων μέτρησης
 • Εμπειρία σε ηλεκτρο-πνευματικά συστήματα κίνησης, όπως περιστροφικές βάνες και ενεργοποιητές, βάνες ελέγχου, συστήματα πεπιεσμένου αέρα κλπ.
 • Καλή γνώση και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογράφησης
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - τόσο γραπτή όσο και προφορική

Δεξιότητες:

 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλεια