Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

09/12/2022

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητεί ως Στέλεχος για τον Τομέα Ενέργειας στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης (κωδικός θέσης ΕΝ 12/22_Expertise level).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία στην εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων με το Νόμο 4342/2015 και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
 • Εμπειρία σε μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 • Εμπειρία στο χειρισμό και εγκατάσταση ενεργειακών αναλυτών και πολυοργάνων μέτρησης στους Γ.Π.Χ.Τ. επιχειρήσεων/βιομηχανιών ή επιθυμία εκπαίδευσης και χειρισμού τους.
 • Απόφοιτος/η αποκλειστικά Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία.
 • Καλή γνώση AutoCAD.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε Sustainability ή ESG Management.
 • Εμπειρία σε Μελέτες Ανθρακικού Αποτυπώματος ή/και ISO 14064
 • Μελέτες Δικτύων Μέσης Τάσης
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, είτε στον κλάδο της ενέργειας, είτε στον κλάδο των οικονομικών.

Παροχές

 • Πενθήμερη Οκτάωρη εργασία.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτική εξέλιξης.