ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Ιατρός (Σάνη)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/06/2019
Κατηγορία: Υγεία
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ιατρού στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στη Σάνη Χαλκιδικής

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης ιατρού στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στη Σάνη Χαλκιδικής τις εξής χρονικές περιόδους:

 •  20.06 - 09.07.2019
 •  12.07 - 31.07.2019
 •  02.08 - 21.08.2019

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΑΙΑ-002

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 •  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 •  Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ - ΑΜΑ - ΑΦΜ και αριθμός λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας
 •  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 •  Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 •  Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
 •  Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος/α είναι μέλος του

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Πτυχίο ιατρικής
 •  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 •  Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

*Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Κατοχή πτυχίου γνώσης Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια.

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων ο/η ιατρός παραμένει στην κατασκήνωση σε 24ωρη βάση και του/της προσφέρεται διαμονή και σίτιση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Ιουνίου 2019.


* Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ και θα μεταφερθείτε στην πλατφόρμα του ΤΥΠΕΤ