Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

16/04/2024

Κλιβανιστής - Απολυμαντής

Προσωπικό Ασφαλείας - Υπηρεσίες Καθαριότητας

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εταιρεία με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, αναζητά κλιβανιστές - απολυμαντές για εργασία σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

Απασχόληση ως κλιβανιστής - απολυμαντής στο Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης του Νοσοκομείου, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  • Παραλαβή και αποστείρωση υλικών κι εργαλείων,
  • Καθαρισμός και απολύμανση των ιατροτεχνικών βοηθημάτων
  • Λειτουργικός έλεγχος των εργαλείων, συντήρησή τους, καταμέτρηση και συσκευασία των υλικών
  • Αποθήκευση και διακίνηση των αποστειρωμένων υλικών & εργαλείων προς τα χειρουργεία και προς όλα τα νοσηλευτικά τμήματα του νοσοκομείου

Απαραίτητα Προσόντα

  • Γνώσεις / εμπειρία στη χρήση συσκευών απολύμανσης
  • Πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Υγείας ή Πιστοποιητικό αποφοίτησης από την σχολή Κλιβανιστών – Απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας

Παροχές

  • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητές σου
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Συνθήκες εργασίας:

Πλήρης απασχόληση, σε πρωινή (07:00 - 15:00) ή απογευματινή (14:00 - 22:00) βάρδια.