Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

22/5/2024

Υπεύθυνος Βάρδιας Παραγωγής και Συσκευασίας

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Μεγάλη Βιομηχανία Τροφίμων με έδρα το Σχηματάρι ζητά για άμεση πρόσληψη
Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής και Συσκευασίας

Αρμοδιότητες Καθήκοντα :
 • Παρακολούθηση των παραγωγικών γραμμών και του χώρου συσκευασίας με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα συσκευασίας
 • Επίβλεψη χειρισμού των παραγωγικών γραμμών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποδόσεις και τα ποιοτικά standards του εκάστοτε προϊόντος
 • Επίβλεψη και συντονισμός καθαρισμού των μηχανών σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Ημερήσια αναφορά στον προϊστάμενο παραγωγής των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών αλλά και των παραγομένων ποσοτήτων, αιτιολογώντας τις όποιες καθυστερήσεις
 • Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
 • Ορθή και αποδοτική εκτέλεση του προγράμματος
 • Εβδομαδιαία ζήτηση υλών και υλικών συσκευασίας στο Τμήμα Προμηθειών του εργοστασίου , σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα (Αποθήκη, Ποιοτικός Έλεγχος, Παραγωγής και Σχεδιασμού) για τον συντονισμό των ενεργειών και των δραστηριοτήτων εντός των τμημάτων
 • Υπεύθυνος για όλο το προσωπικό της βάρδιας, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας
 • Επίβλεψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού συσκευασίας
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα
 • Μελέτη του χώρου και της διαδικασίας συσκευασίας και πρόταση βελτιώσεων σχετικών με αύξηση παραγωγικότητας και μείωσης κόστους
 • Έλεγχος αποθεμάτων υλικών συσκευασίας
 • Λογιστικό κλείσιμο εντολών παραγωγής (αναλώσεις στο SOFTONE)

Απαραίτητα Προσόντα

 • 2-5 έτη προϋπηρεσία σε βιομηχανία τροφίμων σε υπεύθυνη θέση ως υπεύθυνος/η βάρδιας
 • Υψηλά επίπεδα γνώσεων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Γνώσεις & δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο της παραγωγής & μορφοποίησης, ιδανικά στη παρασκευή αρτοσκευασμάτων
 • Καλές γνώσεις H/Y (ιδιαίτερα προγραμμάτων Office και κυρίως EXCEL)
 • Γνώση αγγλικών απαραίτητη (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Απόφοιτος ΤΕΕ ή Τ.Ε.Ι. Μηχανολογικού – Ηλεκτρονικού προφίλ ,Βιομηχανική Παραγωγή
Επιθυμητά Προσόντα
 • Υψηλές ικανότητες οργάνωσης και ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με βάση την κουλτούρα και τους στόχους της εταιρείας
 • Γνώση συστημάτων ERP (SOFTONE)
 • Ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις πίεσης
 • Βιβλιάριο υγείας επισιτιστικών επαγγελμάτων

Παροχές

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων
 • Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας